Αναρτήσεις

The Greek History Embedded in Banknotes

Ελευθέριος K. Βενιζέλος - Eleftherios K. Venizelos

Νομίσματα Χαράκτης Γ. Ιακωβίδης

Το πρώτο νόμισμα του Ελληνικού Κράτους

Αρχαιοελληνικά νομίσματα - ancient coins

Νομίσματα Κρητικής Πολιτείας - Cretan State currencies

1995 10.000 Δραχμές Γεώργιος Παπανικολάου

1875 5 Δραχμές Βασιλεύς Γεώργιος Α' - 5 Drachmas King George Α'

Γιούρι Γκαγκάριν (1934-1968) - Yuri Gagarin - Гагарин, Юрий Алексеевич

Αρχαιοελληνικά νομίσματα - Ancient coins

1911 Ελληνικά νομίσματα

1957-1970 Βλαντιμίρ Λένιν ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

1927 Κέρμα Ιταλίας - 1927 Italy coin